เรื่องเสียว

อยากให้คุณลองอ่าน

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นิยายเรื่องเสียว

1. การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

 • ด้วยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้, คุณยอมรับในข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา.
 • หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้, โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์.

2. อายุผู้ใช้งาน

 • เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เหมาะสมเฉพาะกับผู้ใช้ที่มีอายุตามกฎหมายขั้นต่ำของประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่, โดยปกติจะเป็น 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป.
 • ด้วยการเข้าใช้งาน, คุณยืนยันว่าคุณมีอายุตามที่กำหนด.

3. การใช้เนื้อหาอย่างมีความรับผิดชอบ

 • ผู้ใช้ต้องไม่แพร่กระจายเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ไปยังผู้ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึง.
 • การใช้เนื้อหาในเชิงพาณิชย์หรือการกระจายเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการเว็บไซต์ถือเป็นการละเมิด.

4. การรักษาความปลอดภัย

 • ผู้ใช้ต้องรักษาความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของตนเอง.
 • ห้ามใช้เว็บไซต์นี้ในการกระทำที่เป็นอันตรายหรือเพื่อการก่อกวนผู้อื่น.

5. การตรวจสอบและการแก้ไขเนื้อหา

 • เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ, แก้ไข, หรือลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดข้อกำหนดการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.
 • เนื้อหาที่ถือว่าไม่เหมาะสมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การเหยียดหยาม, คำพูดที่กระทบกระเทือน, หรือเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์.

6. ความเป็นส่วนตัว

 • เว็บไซต์จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว.
 • ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต.

7. การละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน

 • ผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานอาจถูกจำกัดการเข้าถึงหรือถูกลบบัญชีออกจากเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.
 • เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานอย่างร้ายแรง.

8. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

 • เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.
 • ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเป็นประจำเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ.

9. การยินยอมในการรับสื่อ

โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้, คุณยินยอมให้เราส่งข้อมูลและการแจ้งเตือนผ่านอีเมลหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆที่คุณได้ให้ไว้.

10. การยกเว้นความรับผิด

 • เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดจัดทำขั้นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับความเหมาะสม, ความถูกต้อง, หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหา.
 • ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานเนื้อหาและเว็บไซต์ที่ตนเองทำขึ้น, รวมทั้งผลที่ตามมาจากการใช้งานนั้น.

11. ข้อจำกัดความรับผิด

 • เว็บไซต์หรือผู้บริหารจัดการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นตรง, อ้อม, พิเศษ, ตามเหตุการณ์, หรือบังเอิญที่เกิดจากหรือในการเชื่อมต่อกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้.
 • ความรับผิดนี้ยังรวมถึงการสูญเสียข้อมูล, รายได้, หรือกำไรที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้.

12. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

 • เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของเว็บไซต์เหล่านั้น.
 • การใช้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ นั้นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง.

13. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่มเติม, หรือลบเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าและไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม.

14. ข้อพิพาทและการเลือกศาล

ข้อพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถูกคลี่คลายตามกฎหมายของประเทศที่เว็บไซต์นั้นถูกจัดการ และคุณยินยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลในประเทศนั้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว.

15. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

 • เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอาจแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้.
 • การใช้งานเว็บไซต์หลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานในรูปแบบที่ได้รับการปรับปรุง.

16. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานนี้, โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้บนเว็บไซต์.